Proefschrift

Wat is een proefschrift

Een proefschrift is een zelfgeschreven wetenschappelijke verhandeling van een promovendus om de titel van doctor te verkrijgen. We noemen dit ook wel een dissertatie of thesis. Ook kan een proefschrift een bundeling zijn van publicaties van eerder verricht wetenschappelijk onderzoek door de promovendus.

Afhankelijk van het onderwerp is de voertaal van een proefschrift vaak het Engels. Wie wil promoveren krijgt te maken met een commissie die goedkeuring moet verlenen. Na deze goedkeuring volgt dan een promotieplechtigheid waarbij de promovendus de inhoud van de thesis moet verdedigen. Als hij of zij dit goed doorstaat mag de promovendus zich doctor noemen in de wetenschap die hij bestudeert.

Read More