Wschuldsanering WSNP

Schuldsanering WSNP: Welke juridische stappen neem je?

Schulden hebben is heel vervelend. Uw budget is klein, anders zou u geen schulden hebben. En van dat kleine budget dat u hebt moet u een deel gebruiken om uw schulden af te betalen. U moet daarbij natuurlijk oppassen om niet weer nieuwe schulden te maken. De situatie kan dan uitzichtloos worden, en u bent dan niet meer in staat hier zelf een regeling in te treffen.

Voor dergelijke situaties is een wet ontworpen: de WSNP. Dit staat voor: Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. In dit artikel gaan we in op de juridische stappen die u moet ondernemen om voor deze regeling in aanmerking te komen.

Voorwaarden schuldsanering

Er zijn verschillende voorwaarden waar u aan moet voldoen voor u in aanmerking komt voor de WSNP:

  • Uw schulden zijn zo problematisch dat ze niet meer zelf kunt regelen
  • Uw gedrag van de afgelopen 5 jaar was bona fide. Met andere woorden: u hebt geen fraude of een ander misdrijf gepleegd en geen onverantwoordelijk gedrag vertoond, waardoor uw schulden verwijtbaar zouden zijn.
  • U heeft via een schuldhulpverleningstraject geprobeerd uw schulden af te lossen. Dit is niet gelukt, en u kunt daar een verklaring van overleggen.
  • U zit op dit moment niet in de WSNP en u hebt hier de afgelopen 10 jaar ook niet in gezeten.
  • U gaat de verplichtingen nakomen die de WSNP stelt, en u zult u ervoor inzetten om zo veel mogelijk te verdienen.

Schuldsanering aanvragen

Aanvragen schuldsaneringU komt dus niet in aanmerking voor de WSNP als u niet eerst een schuldhulpverleningstraject hebt doorlopen. De eerste stap is dus om u aan te melden bij een schuldhulpverleningsinstantie. Bij een gemeentelijke instelling kunt u zich dan aanmelden voor een minnelijke schuldregeling. Hierbij brengt uw schuldhulpverlener uw schulden in kaart, bepaald uw aflossingscapaciteit en probeert een betalingsregeling met uw schuldeisers te treffen.

Als dit lukt bent u na afloop van dit ‘minnelijk traject’ schuldenvrij. Lukt dit niet, dan kunt u in aanmerking komen voor de WSNP, het wettelijk traject. In dit geval wordt namens u een verzoek ingediend bij de rechtbank. Deze beoordeelt dan of u aan de voorwaarden voldoet om voor de WSNP in aanmerking te komen.

In hoger beroep WSNP

Als uw verzoek tot de WSNP toegelaten te worden afgewezen wordt is nog niet alles verloren: u kunt hiertegen in hoger beroep gaan. Hiervoor moet u een advocaat inschakelen. Ook als de rechtbank u na afloop van het traject geen schone lei verleent is dit een mogelijkheid. De kosten hiervan worden in de meeste gevallen vergoed.

U moet er wel om denken dit hoger beroep snel aan te spannen, want de termijn die ervoor geldt is slechts 8 dagen.

Schuldsanering aanvragen bij advocaat Enschede.