Proefschrift

Wat is een proefschrift

Een proefschrift is een zelfgeschreven wetenschappelijke verhandeling van een promovendus om de titel van doctor te verkrijgen. We noemen dit ook wel een dissertatie of thesis. Ook kan een proefschrift een bundeling zijn van publicaties van eerder verricht wetenschappelijk onderzoek door de promovendus.

Afhankelijk van het onderwerp is de voertaal van een proefschrift vaak het Engels. Wie wil promoveren krijgt te maken met een commissie die goedkeuring moet verlenen. Na deze goedkeuring volgt dan een promotieplechtigheid waarbij de promovendus de inhoud van de thesis moet verdedigen. Als hij of zij dit goed doorstaat mag de promovendus zich doctor noemen in de wetenschap die hij bestudeert.

De realisatie van een proefschrift i altijd een meerjarenproces. Voordat kan worden gestart moet de promovendus eerst een doctoraal examen hebben gehaald voor het mpogen dragen van een titel als drs., mr., MSc enzovoorts. Bij hoge uitzondering is promoveren zonder een wetenschappelijk titel mogelijk.

Wat is een proefschrift en wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden die universiteiten stellen aan een proefschrift kunnen verschillen. Soms is er de eis dat er stellingen worden verdedigd, bij voorkeur stellingen die niet vanzelfsprekend zijn maar wel wetenschappelijk aantoonbaar. De beoordelingen van hoogleraren op proefschriften kunnen in de praktijk behoorlijk verschillen, ondanks de bepalingen uit een promotiereglement.

Criteria die vrij algemeen worden gesteld zijn de originaliteit , creativiteit, evenwichtigheid, het belang voor de wetenschap of samenleving, het wetenschappelijk en analytisch niveau, de transparantie en betrouwbaarheid van gehouden onderzoek en de verdedigbaarheid ten opzichte van bestaande theorie├źn.

Naast deze criteria geldt een goede en visueel aantrekkelijke presentatie van een proefschrift. Het is ten zeerste aan te raden om in zee te gaan met een professionele of gespecialiseerde drukker voor een proefschrift. Een wetenschappelijke publicatie die met zorg is gedrukt en gebonden is een belangrijk visitekaartje voor de jaren van werk die u in een proefschrift heeft gestoken.

Proefschriften drukken via internet.